Potvrzuji, že jsem zdravotnický odborník ve smyslu zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. v platném znění, tedy osoba oprávněná léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat.

Tyto stránky obsahují informace určené pouze zdravotnickým odborníkům

Kliknutím na tlačítko pokračovat výslovně prohlašuji a potvrzuji, že:

V opačném případě klikněte na tlačítko odejít.

POKRAČOVAT ODEJÍT

Videa jsou určena pro pacienty používající aplikátor ZomaJet !

Používám ZomaJet?

Ano / Ne

   

Auxologie a ICP růstový model

Biomedicínským oborem, který se komplexně zabývá růstem a vývojem člověka, je auxologie („auxó" je řecky rostu). Tato multioborová disciplína neodděluje tradiční biologické pojmy růst a vývoj. Růst je v auxologii pojmu vývoj nadřazen, resp. charakterizuje všeobecně známé vývojové situace (např. růst gonád = puberta).

Celosvětově dnes všeobecně akceptovaným konceptem humánního růstu je trojkomponentní „ICP model růstu" (Infancy - Childhood - Puberty) švédského auxologa Karlberga, příznačně též označovaný jako sendvičový (obr. 1). Střed lidského růstového sendviče tvoří dětství („C"), období pravidelného, „klidného" (lineárního) růstu, obklopené dvěma odlišnými, sobě si však podobnými etapami růstu: infantní („I") a pubertální („P"). Obě tato období jsou charakteristická intenzivním tělesným růstem a obdobnou hormonální situací (= zvýšené hladiny pohlavních hormonů).

Tři uvedené komponenty růstu byly definovány na podkladě poznání hormonálního řízení a dynamiky rostoucího organismu. Infantní růstová komponenta (I), která je nezávislá na růstovém hormonu daného jedince, se uplatňuje již od druhé poloviny nitroděložního života a představuje příspěvek k růstu plodu po narození. Komponenta růstu „C" (dětství) se začíná uplatňovat u zdravých dětí ještě před ukončením prvního roku života; je spojena především s účinkem růstového hormonu a trvá s mírně klesajícím vlivem až do ukončení tělesného růstu. Pubertální komponenta růstu („P") představuje fázi přídatného růstu vyvolaného účinkem pohlavních hormonů a je spojena s obdobím růstového spurtu. Znalosti zákonitostí růstu podle ICP modelu lze označit za jednu ze základních podmínek kvalitního stanovování růstové diagnózy.