Potvrzuji, že jsem zdravotnický odborník ve smyslu zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. v platném znění, tedy osoba oprávněná léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat.

Tyto stránky obsahují informace určené pouze zdravotnickým odborníkům

Kliknutím na tlačítko pokračovat výslovně prohlašuji a potvrzuji, že:

V opačném případě klikněte na tlačítko odejít.

POKRAČOVAT ODEJÍT

Videa jsou určena pro pacienty používající aplikátor ZomaJet !

Používám ZomaJet?

Ano / Ne

   

Bez jehly

Samotná aplikace růstového hormonu je jednoduchá. Původně byl růstový hormon podáván klasickou injekcí. Dlouhodobým vývojem bylo dosaženo téměř ideálního stavu, kdy je růstový hormon podáván pomocí speciálních aplikátorů tzv. dávkovacích per. Většina těchto dávkovacích per využívá k samotné aplikaci tenké jehly. Vedle toho je však k dispozici i bezjehlový aplikátor ZomaJet Vision, který umožňuje nejšetrnější aplikaci růstového hormonu.

To zcela zásadně ulehčuje podávání růstového hormonu dětským pacientům, kteří již nemusí mít strach z píchnutí jehlou. 

ZomaJet 2 Vision využívá pro aplikaci roztoku růstového hormonu vysokého tlaku, za pomoci něhož je mikroskopickou tryskou vstřiknut do podkoží.
 

 
  •  Rozdíl mezi jehlovou a bezjehlovou aplikací: