Potvrzuji, že jsem zdravotnický odborník ve smyslu zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. v platném znění, tedy osoba oprávněná léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat.

Tyto stránky obsahují informace určené pouze zdravotnickým odborníkům

Kliknutím na tlačítko pokračovat výslovně prohlašuji a potvrzuji, že:

V opačném případě klikněte na tlačítko odejít.

POKRAČOVAT ODEJÍT

Videa jsou určena pro pacienty používající aplikátor ZomaJet !

Používám ZomaJet?

Ano / Ne

   

Diagnostika

Nejprve vyloučíme jiné možné příčiny zpomalené růstové rychlosti (např. poruchy výživy a vstřebávání, závažná orgánová onemocnění, vliv léčby kortikoidy, dlouhodobé psychotrauma). Zhodnotíme biologický věk dítěte, jeho aktuální pozici v růstovém grafu ve vztahu k predikované finální výšce a familiární růstové dispozici, posoudíme okolnosti, které by mohly s poruchou růstu souviset. Laboratorně testujeme nejen hladinu růstového hormonu a růstových faktorů, ale i další hormony, které se na regulaci růstu a vývoje podílejí. Pro diagnozu deficitu růstového hormonu je rozhodující provokovaná sekrece růstového hormonu ve dvou stimulačních testech. Je-li deficit prokázán, zajistíme zobrazovací vyšetření oblasti podvěsku mozkového, případně konzilium neurologické a oční, abychom vyloučili možný nádorový proces.