Potvrzuji, že jsem zdravotnický odborník ve smyslu zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. v platném znění, tedy osoba oprávněná léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat.

Tyto stránky obsahují informace určené pouze zdravotnickým odborníkům

Kliknutím na tlačítko pokračovat výslovně prohlašuji a potvrzuji, že:

V opačném případě klikněte na tlačítko odejít.

POKRAČOVAT ODEJÍT

Videa jsou určena pro pacienty používající aplikátor ZomaJet !

Používám ZomaJet?

Ano / Ne

   

Úvod

 1. Podvěsek mozkový - hypofýza

Podvěsek mozkový se nachází na spodině mozku za kořenem nosu, prakticky uprostřed hlavy. Je to žláza s vnitřní sekrecí, která produkuje hormony. V systému žláz tvořících hormony zaujímá klíčové postavení, protože některými svými hormony řídí funkci dalších žláz (štítné žlázy, kůry nadledvin a pohlavních žláz). Sama hypofýza je řízena hormony z hypothalamu – části mezimozku, který je umístěn v těsném sousedství nad hypofýzou. Některé z těchto hormonů stimulují buňky hypofýzy k větší hormonální produkci a jiné jejich aktivitu tlumí.

Schematický průřez hlavou

 Schématický průřez hlavou

 

V hypofýze se tvoří několik hormonů:

 1. Růstový hormon (anglicky growth hormone, GH) – v dětství a dospívání má zásadní význam pro růst organismu, v dospělosti se dále uplatňují jeho metabolické účinky na tukovou tkáň, svaly, kosti, krvetvorbu a další tkáně. Působí na tkáně přímo i prostřednictvím inzulinu podobného růstového faktoru 1, který se pod vlivem růstového hormonu tvoří v řadě tkání.  
 2. Prolaktin – hormon nezbytný pro kojení.
 3. Adrenokortikotropní hormon (ACTH) – řídí funkci kůry nadledvin, zejména tvorbu životně důležitého hormonu kortizolu.
 4. Tyreotropní hormon (TSH) –  řídí funkci štítné žlázy.
 5. Gonadotropní hormony – Luteinizační hormon (LH) a Folikuly stimulující hormon (FSH). Řídí funkci vaječníků (dozrávání vajíček a produkci pohlavních hormonů- estradiolu a progesteronu ve vaječnících) a varlat (dozrávání spermií a produkci mužského pohlavního hormonu testosteronu ve varlatech).

Nadprodukce uvedených hormonů i jejich nedostatek vede k onemocněním. Tyto stavy se mohou kombinovat, například nádor působící nadbytek jednoho hormonu může poškodit funkci zbývající hypofýzy a způsobit nedostatek jiných hormonů.

Problematiku endokrinních onemocnění (poruch tvorby nebo účinku hormonů) řeší obor endokrinologie.

 1. Onemocnění hypofýzy s poruchou tvorby jejích hormonů

Rozbor všech onemocnění hypofýzy spojených s poruchou tvorby hormonů přesahuje poslání těchto stránek. Níže jsou vyjmenované poruchy funkce hypofýzy spojené s nadprodukcí a nedostatkem jednotlivých hormonů a uvedeny odborné názvy těchto poruch (podle nich lze na internetu nalézt podrobnosti ke konkrétním poruchám).

 1. nadprodukce růstového hormonu – akromegalie, gigantismus
 2. nedostatek růstového hormonu – deficit růstového hormonu v dětství a dospělosti
 3. nadbytek prolaktinu – hyperprolaktinémie
 4. nedostatečná produkce prolaktinu – hypoprolaktinémie
 5. nadprodukce ACTH – Cushingova choroba
 6. nedostatečná produkce ACTH – centrální hypokortikalismus
 7. nadprodukce TSH – centrální thyreotoxikóza
 8. nedostatek TSH – centrální hypothyreóza
 9. nadprodukce gonadotropinů – gonadotropiny produkující nádor hypofýzy
 10. nedostatek gonadotropinů – centrální hypogonadismus