Potvrzuji, že jsem zdravotnický odborník ve smyslu zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. v platném znění, tedy osoba oprávněná léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat.

Tyto stránky obsahují informace určené pouze zdravotnickým odborníkům

Kliknutím na tlačítko pokračovat výslovně prohlašuji a potvrzuji, že:

V opačném případě klikněte na tlačítko odejít.

POKRAČOVAT ODEJÍT

Videa jsou určena pro pacienty používající aplikátor ZomaJet !

Používám ZomaJet?

Ano / Ne

   

Jak je dítě vysoké

V České republice probíhá pravidelné měření velkého počtu dětí, které slouží ke stanovení norem dětského růstu a tím také k určení, které děti jsou vzhledem k ostatním považované za malé. Poslední měření proběhlo v roce 2001.

Výsledky měření jsou k dispozici v podobě tabulek a růstových grafů

Děti, kterou v daném věku nedosahují uvedené výšky, mají růstovou poruchu.

 6 let7 let8 let 9 let 10 let 11 let12 let13 let
chlapci 109,5 cm 115,3 cm 120,6 cm 125,4 cm 129,7 cm 134,1 cm 139,2 cm 145,4 cm
 dívky 108,6 cm 114 cm 119,1 cm 124 cm 129 cm 134,7 cm 141,5 cm 147,3 cm

 

Růstový graf se obvykle používá v podobě percentilového růstového grafu. Pomocí tohoto grafu se rozděluje populace podobně jako procenta do skupin. Pokud se dítě nachází na 50. percentilu znamená to, že 50% dětí v jeho věku má výšku nižší a 50% dětí výšku vyšší. V grafu je vyznačeno 6 percentilových pásem, děti s výškou v pásmu pod 3. percentilem považujeme za děti malé.

Percentilový růstový graf - chlapci 

Tělesná délka a výška 0-18 let

Percentilový růstový graf - dívky 

Tělesná délka a výška 0-18 let

Při používání zaneseme výšku dítěte k odpovídajícímu věku do připraveného grafu a tím zjistíme, do kterého percentilového pásma naše dítě spadá ve srovnání s ostatními, stejně starými dětmi. Je vhodné doplňovat do grafu výsledky i dalších měření, protože důležitý je nejen aktuální stav, ale i trend v čase. Po 2. roce života by si dítě mělo držet stejné percentilové pásmo.