Potvrzuji, že jsem zdravotnický odborník ve smyslu zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. v platném znění, tedy osoba oprávněná léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat.

Tyto stránky obsahují informace určené pouze zdravotnickým odborníkům

Kliknutím na tlačítko pokračovat výslovně prohlašuji a potvrzuji, že:

V opačném případě klikněte na tlačítko odejít.

POKRAČOVAT ODEJÍT

Videa jsou určena pro pacienty používající aplikátor ZomaJet !

Používám ZomaJet?

Ano / Ne

   

Jak probíhá léčba růstovým hormonem?

Léčba dětí růstovým hormonem je v České republice indikována a prováděna na specializovaných pracovištích - tzv. Centrech pro léčbu růstovým hormonem:
  1. Pediatrická klinika 2. lékařské fakulty UK a FN Motol, Praha
  2. Klinika dětí a dorostu FN Královské Vinohrady
  3. Endokrinologický ústav, Praha
  4. Dětské oddělení Masarykovy nemocnice, Ústí nad Labem
  5. Dětská klinika FN, Plzeň
  6. Dětské oddělení nemocnice, České Budějovice
  7. Dětská klinika FN, Hradec Králové
  8. Pediatrická klinika FN, Brno
  9. Dětská klinika FN a LF University Palackého, Olomouc
  10. Dětská klinika FN Ostrava 

Seznam center ke stažení v tabulce Excel.

Léčba spočívá v pravidelné, každodenní aplikaci růstového hormonu přímo do pacientova těla pomocí speciálního aplikátoru. Růstový hormon se podává večer před spaním, protože tělo produkuje nejvíce růstového hormonu v době spánku.

Dnešní aplikátory jsou navržené tak, že jejich používání je prakticky bezbolestné. Nejšetrnější z nich jsou bezjehlové aplikátory ZomaJet Vision. Nejčastěji se injekce podává do přední strany stehen, protože je to místo dobře přístupné samostatné aplikaci. Růstový hormon je však možno aplikovat i do břicha nebo jiných částí těla (zadeček, bříško). Místo aplikace je nutno měnit.

Lék aplikují doma rodiče, větší děti jsou schopné naučit se podávat si růstový hormon samy. Je nutné dítěti dobře vysvětlit a objasnit smysl podávání růstového hormonu, protože každodenní aplikace je nezbytná a výsledek není vidět okamžitě.

Délka léčby je dána obdobím tělesného růstu, tedy do uzavření růstových štěrbin - u děvčat cca do 14 let, u chlapců do 16 let života (věková hranice je ovlivněna nástupem a průběhem puberty). U dětí s nedostatkem růstového hormonu je po ukončení růstu léčba přerušena a provede se opětovné vyšetření tvorby růstového hormonu stimulačním testem. Při těžkém nedostatku růstového hormonu je doporučena léčba i v dospělosti, u ostatních pacientů se  v dospělosti růstový hormon již nepodává.

Většina forem přípravku vyžaduje skladování při teplotách 2-8 stupňů Celsia (ideální místo se nachází v dolních přihrádkách domácí lednice). Na cesty je vhodné uložit naředěný růstový hormon do chladicího boxu a v místě dovolené se ujistit, že je k dispozici lednička.

Léčba růstovým hormonem sama o sobě nemá vliv na průběh puberty, sexualitu a plodnost. Ty mohou být ovlivněny špatnou funkcí pohlavních žláz, což ovšem může souviset s onemocněním, které ve svém důsledku vede k podávání růstového hormonu.