Potvrzuji, že jsem zdravotnický odborník ve smyslu zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. v platném znění, tedy osoba oprávněná léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat.

Tyto stránky obsahují informace určené pouze zdravotnickým odborníkům

Kliknutím na tlačítko pokračovat výslovně prohlašuji a potvrzuji, že:

V opačném případě klikněte na tlačítko odejít.

POKRAČOVAT ODEJÍT

Videa jsou určena pro pacienty používající aplikátor ZomaJet !

Používám ZomaJet?

Ano / Ne

   

Je jeho hmotnost přiměřená?

Grafy poměru mezi výškou a hmotností pomáhají stanovit správnou hmotnost dítěte odpovídající jeho výšce a věku. Pokud je dítě menší než vrstevníci, mělo by v souladu s výškou i méně vážit. Tyto grafy pomáhají odhalit i začínající obezitu či naopak podváhu. Můžeme tím včas zjistit některá začínající onemocnění, zahájit jejich léčbu a zabránit jejich dalšímu rozvoji.

Optimální poměr hmotnosti k výšce je mezi 25. - 75. percentilem.

Chlapci 

Hmotnost k výšce - 0 - 3 roky
Hmotnost k výšce - 3 - 15,5  let
Hmotnost k výšce - 15,5 - 18  let 

Dívky

Hmotnost k výšce - 0 - 3 roky
Hmotnost k výšce - 3 - 14,5  let
Hmotnost k výšce - 14,5 - 18  let