Potvrzuji, že jsem zdravotnický odborník ve smyslu zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. v platném znění, tedy osoba oprávněná léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat.

Tyto stránky obsahují informace určené pouze zdravotnickým odborníkům

Kliknutím na tlačítko pokračovat výslovně prohlašuji a potvrzuji, že:

V opačném případě klikněte na tlačítko odejít.

POKRAČOVAT ODEJÍT

Videa jsou určena pro pacienty používající aplikátor ZomaJet !

Používám ZomaJet?

Ano / Ne

   

Kdo se může léčit růstovým hormonem

V České republice je nyní 5 skupin dětí, pro které je léčba růstovým hormonem určena. Jsou to děti, které trpí nedostatečnou tvorbou růstového hormonu nebo jeho nedostatečným účinkem.

Děti s nedostatečnou tvorbou (deficitem) růstového hormonu
Po 2. roce života je růst organismu významně závislý na dostatečném množství růstového hormonu.
Příčiny nedostatku jeho tvorby mohou být už vrozené - geneticky podmíněné, porucha tvorby může vzniknou při porodu (porod koncem pánevním, nedostatek kyslíku), nedostatek růstového hormonu může vzniknout i po úrazu hlavy nebo následkem léčby nádorového onemocnění. U většiny dětí příčinu nejsme schopni objasnit a mluvíme o idiopatickém nedostatku růstového hormonu. Léčba spočívá v doplňování chybějícího růstového hormonu.

Turnerův syndrom (a porucha SHOX genu) je vrozená porucha, spojená s chyběním/poruchou struktury  X chromozomu. Onemocnění Turnerovým syndromem postihuje dívky, projevuje se typickým vzhledem, malou postavou a porušeným vývojem vaječníků, proto dívky nedospívají a nemenstruují. Mají často i řadu dalších postižení např. vrozenou srdeční vadu, vrozené  vady ledvin, časté záněty středouší a poruchy sluchu, otoky (lymfedemy) rukou a nohou apod. U těchto dívek se nejedná o nedostatek růstového hormonu, ale o jeho nižší účinnost, jejich dospělá výška je asi o 20 cm než očekávaná. Dlouhodobá léčba růstovým hormonem a ženským pohlavním hormonem vede k výraznému zlepšení tělesné výšky.
Porucha SHOX genu se projevuje růstovou poruchou bez dalších známek Turnerova syndromu a postihuje stejně často jak chlapce, tak děvčata.

Syndrom Prader-Willi je vrozené onemocnění podmíněné strukturální poruchou 15. chromosomu, postihuje stejně chlapce i dívky. Projevuje se mírně sníženou tvorbou růstového hormonu a hormonů řídících pohlavní žlázy, nadměrnou chutí k jídlu vedoucí k obezitě a  mentální retardací. Podávání růstového hormonu zlepší nejen tělesný růst dítěte, ale spolu s dietou výrazně zlepší obesitu i složení těla dítěte. Více informací naleznete na stánkách www.prader-willi.cz

Další kategorií pacientů jsou pacienti se selháním ledvin - chronická renální nedostatečnost (insuficience). Poškozené ledviny u těchto dětí již dále nemohou vykonávat svou funkci – očišťování organismu od škodlivin. Tento stav je provázen poruchou růstu v důsledku snížení účinnosti růstového hormonu.

Dětí s růstovým selháním navazujícím na SGA (small for gestational age). SGA je anglická zkratka označující děti, které se narodily  malé vzhledem k týdnu těhotenství, kdy se narodily, tj. děti, které se narodily s významně nízkou porodní délkou nebo hmotností. Tento stav je způsoben již během těhotenství nitroděložním zpomalením růstu neboli intrauterinní růstovou retardací (IUGR).
Příčiny, pokud jsou známé, mohou být například nedostatečná funkce placenty, infekce, podvýživa matky, požívání alkoholických nápojů a drog během těhotenství či kouření cigaret.
Naprostá většina dětí svůj růst dožene během prvních dvou let života a vyvíjí se i nadále dobře. Asi 10% těchto dětí nikdy ve výšce své vrstevníky nedostihne. Příčinou je nedostatečný účinek vlastního růstového hormonu.
Léčba růstovým hormonem jim umožní dosáhnout ve většině případů normální dospělé výšky.