Potvrzuji, že jsem zdravotnický odborník ve smyslu zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. v platném znění, tedy osoba oprávněná léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat.

Tyto stránky obsahují informace určené pouze zdravotnickým odborníkům

Kliknutím na tlačítko pokračovat výslovně prohlašuji a potvrzuji, že:

V opačném případě klikněte na tlačítko odejít.

POKRAČOVAT ODEJÍT

Videa jsou určena pro pacienty používající aplikátor ZomaJet !

Používám ZomaJet?

Ano / Ne

   

Kdo se nesmí léčit růstovým hormonem

Růstový hormon nesmějí užívat pacienti se zhoubným nádorem a pacienti v akutním kritickém stavu s komplikacemi vzniklými v souvislosti s operací srdce, břišní operací, mnohočetným poúrazovým traumatem nebo při akutním respiračním selhání.

Přípravek se nesmí podávat při alergii na některou složku přípravku.