Potvrzuji, že jsem zdravotnický odborník ve smyslu zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. v platném znění, tedy osoba oprávněná léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat.

Tyto stránky obsahují informace určené pouze zdravotnickým odborníkům

Kliknutím na tlačítko pokračovat výslovně prohlašuji a potvrzuji, že:

V opačném případě klikněte na tlačítko odejít.

POKRAČOVAT ODEJÍT

Videa jsou určena pro pacienty používající aplikátor ZomaJet !

Používám ZomaJet?

Ano / Ne

   

Kolik může dítě vyrůst?

Zděděný genetický potenciál ovlivňuje dospělou výšku člověka, rodiče malé postavy mají obvykle malé děti.

Důležitým prvkem nezbytným pro správný růst je výživa - kaloricky dostatečná a složením adekvátní strava s dostatkem rostlinných i živočišných bílkovin a vitamínů. Negativně se na růstu dítěte mohou odrazit i problémy v oblasti psychické nebo sociální (šikana ve škole, rozvod rodičů).

Na výšku jedince má samozřejmě vliv také pohlaví. Výškový rozdíl mezi dospělým mužem a ženou je 13 cm. Dívky vstupují do puberty dříve, začnou růst dříve než chlapci, ti je ale nakonec přerostou.

Na základě uvedených znalostí lze spočítat přibližnou výšku budoucího potomka. Výpočet je odlišný pro jednotlivá pohlaví a s 95% pravděpodobností určí rozmezí  výšky budoucího potomka.