Potvrzuji, že jsem zdravotnický odborník ve smyslu zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. v platném znění, tedy osoba oprávněná léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat.

Tyto stránky obsahují informace určené pouze zdravotnickým odborníkům

Kliknutím na tlačítko pokračovat výslovně prohlašuji a potvrzuji, že:

V opačném případě klikněte na tlačítko odejít.

POKRAČOVAT ODEJÍT

Videa jsou určena pro pacienty používající aplikátor ZomaJet !

Používám ZomaJet?

Ano / Ne

   

Které děti dobře nerostou?

Příčiny poruchy růstu mohou být různé.

Jen část malých dětí tvoří pacienti s hormonální poruchou. Může se jednat o poruchu v oblasti růstového hormonu, hormonů štítné žlázy nebo pohlavních hormonů.

Chronické onemocnění může způsobit růstovou retardaci u další skupiny pacientů. Porucha růstu může být prvním viditelným příznakem dosud nepoznané choroby např. může se jednat
o následující onemocnění:

- zánětlivá onemocnění střev
chronická nedostatečnost ledvin 
- porucha vstřebávání živin (nesnášenlivost lepku-céliakie)
- cystická fibróza
- srdeční vady 
- revmatické onemocnění atp.

Pravidelným sledováním růstové křivky můžeme tedy odhalit případné onemocnění ještě v časné fázi a zavedením správné léčby zlepšit růst dítěte. 

Porucha růstu kostí (kostní dysplazie) je příčinou malého vzrůstu jen velmi vzácně. Jedná se
o onemocnění vrozené, může být zděděno odjednoho z rodičů nebo se porucha objeví v rodině poprvé. Spektrum postižení je od lehkých až k velmi těžkým poruchám růstu. V současné době neumíme toto onemocnění léčit.

Někdy je porucha růstu spojena s řadou jiných, menších či větších postižení dítěte, jejichž podkladem je vrozená porucha počtu chromosomů nebo odchylka v jejich stavbě. Přestože nebývá obyčejně zjištěna nedostatečná tvorba růstového hormonu, vzhledem k jeho nižší účinnostiv těchto případech může léčba růstovým hormonem vést u některých dětí (Turnerův syndromsyndrom Prader - Willi) ke zlepšení tělesného růstu.

Nedostatečný růst může být následkem stavu, kdy se dítě narodí s nízkou porodností hmotností nebo délkou – růstová porucha navazující na SGA. Některým dětem z této skupiny může léčba růstovým hormonem pomoci k dosažení vyšší výšky v dospělosti.

Do poslední skupiny patří děti, u nichž není prokazatelná zdravotní porucha vedoucí k malému vzrůstu – idiopatický malý vzrůst. Řadíme semi děti, které mají genetické předpoklady k nízkému vzrůstu zděděné odrodičů (familiární malý vzrůst), případně mají sklon k opožděnému biologickému vyzrávání organismu (konstituční opoždění růstu apuberty). Ani zde léčba růstovým hormonem dospělou výšku neovlivní.