Potvrzuji, že jsem zdravotnický odborník ve smyslu zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. v platném znění, tedy osoba oprávněná léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat.

Tyto stránky obsahují informace určené pouze zdravotnickým odborníkům

Kliknutím na tlačítko pokračovat výslovně prohlašuji a potvrzuji, že:

V opačném případě klikněte na tlačítko odejít.

POKRAČOVAT ODEJÍT

Videa jsou určena pro pacienty používající aplikátor ZomaJet !

Používám ZomaJet?

Ano / Ne

   

Léčba

Léčba rhGH (rekombinantním humánním GH) se zahajuje po stanovení diagnózy, podává se formou podkožních injekcí 6-7x týdně večer před spaním. Léčebná dávka se přizpůsobuje nárůstu hmotnosti a růstové rychlosti v rámci pravidelných 3 měsíčních kontrol. Léčba se ukončuje při výrazném zpomalení růstové rychlosti, obvykle pod + 2 cm/ rok a dosažení kostního věku 15 let u dívek a 17 let u chlapců. Po několikatýdenní pauze se pacient znovu testuje za přísnějších kriterií. Pokud je prokázána přetrvávající těžká forma deficitu GH, léčba pokračuje v nízkém dávkování. Pacienti po léčebném zásahu v oblasti podvěsku mozkového nebo s prokázaným genovým defektem tvorby GH se znovu netestují a přecházejí automaticky do centra léčby GHD pro dospělé.
Léčba je nepřípustná u pacientů s aktivním nádorovým procesem, s diabetem léčeným inzulínem s poruchou sítnice a jde-li o život ohrožující stav vyžadující intenzívní péči. Děti s mozkovými nádory se posuzují individuelně.

Nežádoucími účinky léčby GH jsou: možné zhoršení metabolismu cukrů, aktivace pigmentových znamének kůže, skolióza, porucha hlavice kosti stehenní, zvýšení nitrolebního tlaku v prvých týdnech léčby s klinickými projevy bolestí hlavy, nevolností, zvracením a poruchami zraku - tyto příznaky se mohou objevit při vysoké dávce GH a tím pádem nadměrně vystupňované růstové rychlosti. Při respektování doporučených postupů se jich obávat nemusíme.  

Substituce růstovým hormonem je pro GH deficitního jedince blahodárná ve více aspektech, nejde tedy jen o navýšení růstové rychlosti a dosažení vytoužené cílové výšky. Zlepšuje se kvalita kostní tkáně, svalový výkon, GH zasahuje příznivě do metabolizmu cukrů, tuků i bílkovin, může zlepšit i výkon imunitního systému a odolnost vůči infektům. Souběžně s růstem se zvyšuje i sebevědomí a výkonnost dítěte.

Léčbu růstovým hormonem indikují a provádějí zkušení pediatričtí endokrinologové na vybraných pracovištích vyššího typu. K dispozici aktuálně máme 6 druhů léčiv, všechny přípravky obsahují uměle vyrobený růstový hormon. Liší se v koncentraci účinné látky, způsobu ředění a v technologii aplikace. V pediatrické praxi je vítána možnost bezjehlové aplikace a nejnověji také možnost kontroly ze strany lékaře.  

Závěrem můžeme konstatovat, že léčba růstovým hormonem je přesně indikovaná a řídí se jasnými požadavky. Dávkování šité na míru při kontrolách pacienta každé 3 měsíce eliminuje možné nežádoucí účinky.