Potvrzuji, že jsem zdravotnický odborník ve smyslu zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. v platném znění, tedy osoba oprávněná léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat.

Tyto stránky obsahují informace určené pouze zdravotnickým odborníkům

Kliknutím na tlačítko pokračovat výslovně prohlašuji a potvrzuji, že:

V opačném případě klikněte na tlačítko odejít.

POKRAČOVAT ODEJÍT

Videa jsou určena pro pacienty používající aplikátor ZomaJet !

Používám ZomaJet?

Ano / Ne

   

Literatura

Jenšovský J, Lebl J, Christiansen JS et al.: Růstový hormon. Galén, Praha, 2000 
Lebl J a kol.: Léčba růstovým hormonem u dětí v České republice:stav v roce 2004, DMEV Supplementum 2/2004
Kalvachová B: Nové indikace pro léčbu růstovým hormonem u dětí. In Stárka L a kol:Pokroky v endokrinologii. Maxdorf, Praha, 2007
Zapletalová J, Lebl J, Šnajderová M et al: Turnerův syndrom. Galén, Praha, 2003
Ranke MB, Price DA, Reiter EO: Growth Hormone Therapy in Pediatrics - 20 Years of KIGS. Karger, Basel, 2007