Potvrzuji, že jsem zdravotnický odborník ve smyslu zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. v platném znění, tedy osoba oprávněná léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat.

Tyto stránky obsahují informace určené pouze zdravotnickým odborníkům

Kliknutím na tlačítko pokračovat výslovně prohlašuji a potvrzuji, že:

V opačném případě klikněte na tlačítko odejít.

POKRAČOVAT ODEJÍT

Videa jsou určena pro pacienty používající aplikátor ZomaJet !

Používám ZomaJet?

Ano / Ne

   

Možné problémy

V určitých obdobích života dítěte je někdy obtížné posoudit, nakolik závažný je problém, když je dítě menší než ostatní děti.  Děti nedonošené a děti, které se narodí s nízkými porodními parametry by měly ve výšce dohnat své vrstevníky obvykle v prvních dvou letech života.  Dalším obdobím, které ztěžuje interpretaci výšky, je puberta. Fyziologické rozmezí věku při nástupu puberty je široké a někdy začne dítě v tomto období výrazně zaostávat za vrstevníky.  Je nutno ponechat na posouzení odborného lékaře, zda se nejedná o vývojovou poruchu.