Potvrzuji, že jsem zdravotnický odborník ve smyslu zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. v platném znění, tedy osoba oprávněná léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat.

Tyto stránky obsahují informace určené pouze zdravotnickým odborníkům

Kliknutím na tlačítko pokračovat výslovně prohlašuji a potvrzuji, že:

V opačném případě klikněte na tlačítko odejít.

POKRAČOVAT ODEJÍT

Videa jsou určena pro pacienty používající aplikátor ZomaJet !

Používám ZomaJet?

Ano / Ne

   

Otázky týkající se bezjehlové aplikace

Co je to transjekce?

Transjekce je vstřiknutí roztoku do podkoží pod velkým tlakem pomocí mikroskopické trysky – bez použití jehly. Aplikátor používaný k tranjekci růstového hormonu se nazývá ZomaJet Vision.

Může transjekce způsobit modřiny?

Všechny modřiny jsou způsobeny poškozením drobných krevních kapilár v pokožce. Při aplikaci může občas dojít k výskytu modřinky, ale pokud se dodržuje postup podle návodu k použití, měl by být tento problém minimalizován.

Proč mám každý den měnit místa aplikace? Co se stane, když provedu aplikaci 2x do stejného místa?

Při aplikaci jakékoli injekce nebo transjekce každodenně do stejného místo může dojít ke změně vzhledu podkožní tukové tkáně. Střídáním aplikačních míst tomu můžeme předejít.

Pokud provedete aplikaci do stejného místa po 2 nebo více dnů, nic závažného se nestalo, pouze následující den změňte místo aplikace. Vedení deníku Vám pomůže pamatovat si aplikační místo z předešlého dne.

Během aplikace se na pokožce objevila tekutina. Co to znamená?

To znamená, že transjekce nebyla provedena dostatečně hluboko nebo během aplikace nebyl zajištěn dostatečný kontakt s pokožkou. Zopakujte si aplikační techniku podle návodu k použití. Pokud se to opakuje, kontaktuje sestru nebo výrobce, kteří Vám poradí.

V jakém věku si děti mohou provádět aplikaci růstového hormonu sami?

Děti dospívají v různém věku. Pokud si dítě přeje provádět aplikaci samo, je to určitá známka jeho nezávislosti, což může být výhodné při jeho pobytech mimo domov. Určitě však nabídněte svoji podporu a ujistěte se, že dítě provádí transjekci správně.

Moje dítě je během aplikace nervózní. Jak mu mohu pomoci?

Vždy Vaše dítě pochvalte a s porozuměním jeho obavy vyslechněte.

Pokud se dítě během aplikace zmítá nebo je křečovitě napjaté správná transjekce se stává prakticky nemožnou, než se dítě podaří uklidnit. Drobné odměny mohou pomoci získat důvěru dítěte. Můžete rovněž požádat o pomoc sestru.