Potvrzuji, že jsem zdravotnický odborník ve smyslu zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. v platném znění, tedy osoba oprávněná léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat.

Tyto stránky obsahují informace určené pouze zdravotnickým odborníkům

Kliknutím na tlačítko pokračovat výslovně prohlašuji a potvrzuji, že:

V opačném případě klikněte na tlačítko odejít.

POKRAČOVAT ODEJÍT

Videa jsou určena pro pacienty používající aplikátor ZomaJet !

Používám ZomaJet?

Ano / Ne

   

Otázky týkající se přípravy růstového hormonu

Jak mám růstový hormon  před aplikací připravovat? Jaké množství rozpouštědla mám přidat k prášku růstového hormonu?

Podrobný popis postupu naředění růstového hormonu je uveden v písemném návodu k použití aplikátoru ZomaJet Vision X nebo ZomaJEt 2 Vision a  na instruktážních DVD

Jaká je doba použitelnost růstového hormonu po jeho naředění?

Doba použitelnosti růstového hormonu po naředění je uvedena v příslušné příbalové informaci.

Doporučujeme si po naředění přípravku na lahvičku napsat datum naředění nebo exspiraci.

Co se stane, když růstový hormon v lednici zmrzne?

Zmrzlý růstový hormon by měl být zlikvidován. Nejlépe je skladovat růstový hormon dále od zadní strany lednice. Teploměr do lednice Vám pomůže sledovat teplotu uvnitř.

Co mám udělat, když mi vytéká růstový hormon ze skleněné lahvičky?

Namíchaná lahvičku s růstovým hormonem by měla být přechovávána vždy ve svislé poloze a na adaptéru by měla být nasazena krytka. Pokud dojde k úniku tekutiny při jejím natahování do aplikátoru, zkontrolujte správnost nasazení adaptéru na skleněné lahvičce a pro jistotu ho mírně přitlačte. Pokud se Vám tento problém opakuje, konzultujte ho s lékařem nebo sestrou nebo výrobcem.