Potvrzuji, že jsem zdravotnický odborník ve smyslu zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. v platném znění, tedy osoba oprávněná léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat.

Tyto stránky obsahují informace určené pouze zdravotnickým odborníkům

Kliknutím na tlačítko pokračovat výslovně prohlašuji a potvrzuji, že:

V opačném případě klikněte na tlačítko odejít.

POKRAČOVAT ODEJÍT

Videa jsou určena pro pacienty používající aplikátor ZomaJet !

Používám ZomaJet?

Ano / Ne

   

Otázky týkající se růstového hormonu

Proč potřebuji růstový hormon?

Růstový hormon je uvolňován hypofýzou v mozku. Je uvolňován v průběhu celého dne, ale ve větším množství v průběhu noci.

Růstový hormon nám pomáhá růst a vyvíjet se.  Někdy z mnoha různých příčin není tělo schopno jej vyvíjet v dostatečném množství. V tomto případě je nutné pro zabezpečení dostatečného růstu dodávat růstový hormon ve formě léku.

Proč není růstový hormon ve formě tablet?

Růstový hormon je bílkovina a jako řada jiných léků je snadno rozložitelný v žaludku. To znamená, že pokud je růstový hormon spolknut a projde do žaludku, nedostane se do krevního oběhu, kam se musí dostat, aby mohl být účinný.

Jaká denní doba je nejvhodnější pro aplikaci růstového hormonu?

Hypofýza uvolňuje růstový hormon v průběhu celého den, ale k jeho zvýšené  sekreci dochází v prvních hodinách spánku. Z tohoto důvodu je nejvhodnější doba aplikace večer těsně před spaním.

Co když vynechám dávku?

Pokud vynecháte z jakéhokoli důvodu denní dávku růstového hormonu, neznamená to žádný problém. Může to pouze vést k snížení hladiny cukru v krvi, což se může projevit bolestí hlavy, slabostí a únavou. Dlouhodobá účinnost tím není ovlivněna. Snažte se ale nezapomínat na pravidelnou aplikaci, protože nejlepší výsledky jsou dosahovány při pravidelné každodenní aplikaci. Pokud vynecháte dávku, neaplikujte v žádném případě následující den dvojnásobnou dávku. Pokud máte pochybnosti, kontaktuje svého lékaře.

Jak postupovat na cestách?

V léčbě by mělo být pokračováno i mimo domov. Je několik bodů, na které je třeba dát pozor na cestách:

 

  • - Ujistěte se, že máte dostatečnou zásobu léku i spotřebního materiálu na celou dobu cesty.
  • - Růstový hormon musí být uchováván v teplotě 2-8OC. Pokud budete na cestě déle a nejste si jistí, zda přenosná chladnička nebo termotaška bude schopna tuto teplotu zajistit, převážejte vždy nenaředěný přípravek ve formě prášku, který zvýšenou teplotu lépe snáší. Naředění přípravku proveďte až po dosažení cíle cesty, kde ho můžete vložit do lednice.
  • - Přechovávejte růstový hormon v termotašce ve vašem příručním zavazadle
  • - Ujistěte se, že v cílovém místě Vaší cesty bude k dispozici lednička, kde ihned po příjezdu růstový hormon umístíte.
  • - Pro zahraniční cesty budete potřebovat potvrzení od Vašeho lékaře nebo kliniky, že se léčíte růstovým hormonem a k tomu potřebujete aplikátor ZomaJet a příslušenství. Potvrzení je důležité hlavně pro cestu letadlem.

Co když cestuje Vaše dítě samo?

Je velmi důležité, aby Vaše dítě bylo akceptováno svými vrstevníky a necítilo se izolované nutností zůstat doma při společných výletech. Ve většině případů krátké přerušení léčby nemá vliv na celkový výsledek léčby. Avšak mělo by k němu docházet opravdu pouze ve výjimečných případech. Pokud jste si jisti, že si je dítě samo schopno provést aplikaci růstového hormonu a je možné zajistit odpovídající transport a sladování, je vhodné v léčbě pokračovat i během cesty.

V žádném případě nepřerušujte léčbu bez konzultace s Vaším lékařem.

Máme pokračovat v léčbě i během onemocnění dítěte?

Obvyklá onemocnění jako nachlazení nebo infekce nejsou důvodem k přerušení léčby růstovým hormonem.

Pokud máte pochybnosti, konzultujte situaci s Vaším lékařem.

Jak dlouho se bude muset naše dítě léčit růstovým hormonem?

Doba léčby je závislá na věku, kdy je zahájena a na věku, kdy Vaše dítě dosáhne puberty. Dále to závisí rovněž na důvodu léčby a na množství růstového hormonu, které je tělo dítěte samo schopno produkovat.

Jaké mohou být vedlejší účinky léčby růstového hormon?

Nejčastějšími nežádoucími účinky, které se mohou vyskytnout jsou:

  • - bolestivost v místě aplikace
  • - bolesti hlavy
  • - bolesti kloubů

V některých případech hlavně v průběhu začátku léčby se mohou objevit u dítěte opakující se nebo přetrvávající bolesti hlavy, nevolnost, zvracení nebo poruchy zraku.

Pokud se Vaše dítě necítí v průběhu léčby dobře, kontaktujte Vašeho lékaře.

Jak je růstový hormon vyráběn?

Růstový hormon je vyráběn synteticky, moderním biotechnologickým postupem za pomocí speciálních kmenů bakteriíí, kterým byl upraven jejich genetický kód tak, aby vyráběly růstový hormon. Potom následuje jeho čištění, vysušení do formy prášku a rozdávkování do lahviček.

1 2