Potvrzuji, že jsem zdravotnický odborník ve smyslu zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. v platném znění, tedy osoba oprávněná léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat.

Tyto stránky obsahují informace určené pouze zdravotnickým odborníkům

Kliknutím na tlačítko pokračovat výslovně prohlašuji a potvrzuji, že:

V opačném případě klikněte na tlačítko odejít.

POKRAČOVAT ODEJÍT

Videa jsou určena pro pacienty používající aplikátor ZomaJet !

Používám ZomaJet?

Ano / Ne

   

Přechodné období

Důležité období přechodu z dětství do dospělosti

Období přechodu jedince z dětského věku do dospělosti představuje velmi důležitou životní fázi, kdy dochází k tělesnému i psychickému dozrání jedince. Například skelet dozrává po ukončení růstu ještě v následujících 7-10 letech k dosažení maxima kostní hmoty, v rámci tělesného složení se dále utváří poměr mezi tukovou a svalovou tělesnou hmotou a růstový hormon hraje svými metabolickými účinky v tomto významnou roli. Proto by zvláště v tomto období měla být substituční léčba růstovým hormonem podávána, trvá-li těžký nedostatek růstového hormonu. U jedinců léčených růstovým hormonem v dětství je po dosažení konečné výšky léčba růstovým hormonem obvykle přerušena na několik týdnů a jsou provedeny testy k posouzení, zda je přítomen těžký deficit GH. V případě potvrzení pokračujeme v léčbě růstovým hormonem v dávkách vhodných pro dospělý věk. Výjimku v testování v období přechodu z dětského věku do dospělosti tvoří geneticky podmíněné defekty, kde není třeba retestovat.

Z pediatrických center pro léčbu růstovým hormonem jsou pacienti předáváni do center pro léčbu růstovým hormonem v dospělém věku, aby byl zajistěn plynulý přechod specializované péče v celém rozsahu.