Potvrzuji, že jsem zdravotnický odborník ve smyslu zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. v platném znění, tedy osoba oprávněná léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat.

Tyto stránky obsahují informace určené pouze zdravotnickým odborníkům

Kliknutím na tlačítko pokračovat výslovně prohlašuji a potvrzuji, že:

V opačném případě klikněte na tlačítko odejít.

POKRAČOVAT ODEJÍT

Videa jsou určena pro pacienty používající aplikátor ZomaJet !

Používám ZomaJet?

Ano / Ne

   

Stav výživy a jeho hodnocení

Nedílnou součást růstové diagnózy tvoří hodnocení stavu výživy a tělesného složení. U všech pediatrických věkových kategorií doporučujeme hodnocení tělesné hmotnosti vzhledem k tělesné výšce (délce), které je celosvětově jednoznačně preferováno před hodnocením tělesné hmotnosti vzhledem k věku či podle BMI.

Arbitrární hranice eutrofie se vymezuje pásmy mezi 25. až 75. percentilem hmotnosti k výšce (H/V). Hodnoty tělesné hmotnosti pod 20. percentilem H/V jsou pásmem „podváhy", pod 10. percentilem H/V již mluvíme o klinicky významné hypotrofii. Pokud nejde o zřejmou „konstituční astenii" jinak zdravého dítěte (=dítě, které má dlouhodobě normální hodnoty přírůstků tělesné hmotnosti a jehož matka, otec či oba rodiče mají podváhu), jsou jedinci pod 10. percentilem hmotnosti k výšce indikováni k příslušným odborným vyšetřením. Pozornost lékaře rovněž zcela jednoznačně vyžadují jedinci s hmotností vyšší než 85. percentil hmotnosti k výšce (=nadváha), nad 95. percentilem H/V jde již s nejvyšší pravděpodobností o obezitu.

Rozvoj tělesné hmotnosti je stejně jako u tělesné výšky zcela nezbytné posuzovat průběžně - i zde má zcela zásadní význam grafické sledování: na průběžně vytvářené křivce nemůže uniknout patologický pokles či patologický vzestup tělesné hmotnosti. V pediatrické praxi preferujeme hodnocení prosté relace hmotnosti k výšce před BMI (Body Mass Index), který je příhodný spíše jen pro dospělou populaci: značně dynamické proměny BMI po celé období postnatální ontogeneze nedovolují obligátní interpretace pásem (podle 5 indexových jednotek) využívané u dospělých.

Náhled grafu hmotnost / výška - chlapci:

Ke stažení - chlapci: 

Hmotnost k výšce - 0 - 3 roky
Hmotnost k výšce - 3 - 15,5 let
Hmotnost k výšce - 15,5 - 18 let

Náhled grafu hmotnost / výška - dívky:

Ke stažení - dívky:

Hmotnost k výšce - 0 - 3 roky
Hmotnost k výšce - 3 - 14,5 let
Hmotnost k výšce - 14,5 - 18 let

Interpretace grafů

TĚLESNÉ SLOŽENÍ

U celé řady jedinců, resp. onemocnění, je důležité specifikovat tělesnou hmotnost ve smyslu alespoň orientačního zhodnocení tělesného složení, tj. stanovit podíl kosterního, svalového a tukového kompartmentu na tělesné hmotnosti. Nadváha je někdy svalovou nadváhou sportujícího jedince, jindy tukovou nadváhou jedince obézního - obě hodnoty tělesné hmotnosti mohou být přitom numericky shodné. Odlišná je též např. tuková podváha pacientky s rozvojem mentální anorexie a svalová podváha dlouhodobě imobilního pacienta apod. Uvedené rozdíly je nutné respektovat především v kontextu léčby, tréninku, realimentace apod. 

Pozn. Specifickou pediatrickou skupinou s významnou podváhou jsou v současnosti pacientky s mentální anorexií (či mentální bulimií): antropometrickým ukazatelem patologické situace je hmotnost k výšce nižší než 10. percentil. Propad pod empirický 10.percentil hmotnosti k výšce je u postmenarcheální dívky téměř obligátně spojen se vznikem sekundární amenorey a 10. percentil H/V je téměř jistě rizikovou hodnotou.