Potvrzuji, že jsem zdravotnický odborník ve smyslu zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. v platném znění, tedy osoba oprávněná léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat.

Tyto stránky obsahují informace určené pouze zdravotnickým odborníkům

Kliknutím na tlačítko pokračovat výslovně prohlašuji a potvrzuji, že:

V opačném případě klikněte na tlačítko odejít.

POKRAČOVAT ODEJÍT

Videa jsou určena pro pacienty používající aplikátor ZomaJet !

Používám ZomaJet?

Ano / Ne

   

Úvod

Společným projevem všech typů onemocnění indikovaných k léčbě růstovým hormonem v dětství je zaostávání v růstu. Růstová rychlost se zpomaluje buď již v prvých letech života nebo kdykoliv později jako reakce na vyvolávající příčinu. Vzácné genově podmíněné deficity na sebe upozorní atypickým utvářením hlavy a obličeje. Dívky s Turnerovým syndromem mohou mít otoky a typické rysy (široce nasedající krk, nízká vlasová hranice, vybočené lokty) patrné hned po narození, pro děti se syndromem Prader-Williho je typická těžká svalová ochablost v prvých měsících po narození a později nezvladatelná chuť k jídlu s narušeným psychickým, pohybovým a tělesným vývojem. Děti s deficitem růstového hormonu mívají malé ruce, nohy a bradu, mírnou nadváhu a připomínají cherubínka.