Potvrzuji, že jsem zdravotnický odborník ve smyslu zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. v platném znění, tedy osoba oprávněná léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat.

Tyto stránky obsahují informace určené pouze zdravotnickým odborníkům

Kliknutím na tlačítko pokračovat výslovně prohlašuji a potvrzuji, že:

V opačném případě klikněte na tlačítko odejít.

POKRAČOVAT ODEJÍT

Videa jsou určena pro pacienty používající aplikátor ZomaJet !

Používám ZomaJet?

Ano / Ne

   

Úvodem

Mezi základní diagnózy v pediatrii patří tzv. růstová diagnóza. Její stanovení v rámci preventivních prohlídek od narození do osmnácti let je v nejrůznější kvalitě prováděno praktickými lékaři pro děti a dorost (PLDD).

Nedoceňování růstové diagnózy či neznalosti s ní spojené jsou zdrojem nejrůznějších pochybení a diagnostických prodlení, v jejichž důsledku se tak někdy opožděně vytváří klientela nejrůznějších odborných pediatrických pracovišť. Vzhledem k mnohdy zbytečně pozdní diagnostice často již pak ani specialista nemůže situaci řešit optimálně - jedná se o celou řadu závažných chronických onemocnění dětského věku spojených s poruchou růstu.

Existuje rovněž značné množství dětí, u nichž jejich růstová odchylka (= kardinální pediatrický příznak) není sdružena s žádným onemocněním a s přesným stanovením své růstové diagnózy se nikdy nesetkají. Ačkoli, jak bude uvedeno dále, jsou to v případě tzv. normálních růstových vzorců jen varianty zdravé normy, jsou i tyto děti indikovány minimálně k vysvětlení svého „stavu růstu" (např. pozdní či časná puberta, velmi vysoká či velmi malá postava apod.) z mnohdy závažných psychologických důvodů.