Potvrzuji, že jsem zdravotnický odborník ve smyslu zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. v platném znění, tedy osoba oprávněná léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat.

Tyto stránky obsahují informace určené pouze zdravotnickým odborníkům

Kliknutím na tlačítko pokračovat výslovně prohlašuji a potvrzuji, že:

V opačném případě klikněte na tlačítko odejít.

POKRAČOVAT ODEJÍT

Videa jsou určena pro pacienty používající aplikátor ZomaJet !

Používám ZomaJet?

Ano / Ne

   

Vyšetření u dětského endokrinologa

K lékaři by měl dítě doprovázet informovaný rodič, který je schopen dát lékaři na jeho otázky nejvíce odpovědí. Lékaře bude zajímat vývoj zdravotního stavu od narození po současnost (anamnéza). Důležité jsou informace ohledně těhotenství a porodu - průběh těhotenství, okolnosti porodu, porodní hmotnost a délka dítěte, očkování, nemoci, úrazy, případné hospitalizace a léky, které dítě trvale užívá apod.

Další potřebnou informací jsou předchozí výšky a hmotnost dítěte. Tyto by měly být uvedeny přímo ve zdravotním průkaze, případně je vhodné dodat výsledky vlastních měření. Pokud je nemáte k dispozici, požádejte svého dětského lékaře o výpis ze zdravotní dokumentace. Dále se ujistěte, že znáte výšku druhého rodiče a sourozenců dítěte a dle možností se informujte o průběhu jejich puberty. Ženy obvykle znají věk nástupu první menstruace, muži věk, kdy došlo k nejrychlejšímu růstu v době puberty.

V rámci celkového vyšetření se provede zvážení a změření dítěte a posoudí se přítomnost  pubertálních známek.

Pokud vstupní vyšetření prokáže růstovou poruchu, následují další vyšetření. Jejich účelem je zjištění  příčiny. Nejprve přijde na řadu odběr krve, který po rozboru poskytne potřebné informace ať už o dosud nepoznaných chronických onemocněních nebo o hormonálních hladinách. V případě podezření na hormonální poruchu následují obvykle vyšetření koncentrace hormonů v krvi před a po podání stimulační látky (stimulační test). Stimulační látka se podává ústy nebo injekčně přímo do žíly. Většinou je zapotřebí několika odběrů krve. Vyšetření se může provést během návštěvy v ambulanci nebo může být nutný pobyt v nemocnici.

Lékař může také rozhodnout o potřebě genetického vyšetření. Součástí genetického vyšetření je rozhovor s lékařem a také odběr krve.

Speciální metodou pro identifikaci růstové poruchy je rentgenové zobrazení kostí ruky – určení kostního věku, který slouží k posouzení biologické zralosti (stáří) organismu.

K objasnění některých stavů se může provádět i vyšetření mozku magnetickou rezonancí.

Všechny tyto otázky a posléze vyšetření by měly vést ke stanovení diagnózy a následně k navržení adekvátního léčebného postupu. 

Více o tom, jak probíhá léčba růstovým hormonem se můžete dozvědět v sekci jak probíhá léčba.