Vše o problematice růstu dětí na jednom místě

Jak změřit výšku dítěte

Důležitá je nejen aktuální výška, ale také průběžné výsledky v čase tedy růst - vývoj tělesné výšky Vašeho potomka.

Nespoléhejte se pouze na kontrolní měření u lékaře

Současný dvouletý interval preventivních prohlídek po třetím roce života je pro posouzení možných poruch stavu růstu, stavu výživy apod. příliš dlouhý.

Doporučeným intervalem pro měření výšky po 3. roce života dítěte je 6 až 12 měsíců.

Jak správně dítě měřit

Kojenci a batolata

Ke zjištění tělesné délky kojenců a mladších batolat, tedy dětí do dvou let věku, je jedinou správnou metodou použití speciálního měřidla, tzv. bodymetru (korýtko), umožňujícího přesné změření délky těla vleže. Bodymetr dnes musí být součástí vybavení ordinace každého praktického pediatra a rodiče mají plný nárok měření délky těla vyžadovat. Improvizované měření délky těla vleže pásovou mírou je téměř vždy zatíženo značnou chybou!

Děti starší 2 let

Jednoduchý postup měření výšky těla dětí starších dvou let je následující: dítě měříme zásadně bosé, ve stoje u svislé stěny. Dbáme na vzpřímený postoj hlavy a těla s nohama u sebe, patami u zdi, při pohledu přímo před sebe, ve výdechu. Přesný záznam zjištěné výšky provedeme po přiložení pevného rovného předmětu na vrchol temene hlavy kolmo ke stěně (např. knížka či školní trojúhelník). Pro získání co nejpřesnější hodnoty výšky doporučujeme měření opakovat.

Je dítě správně vysoké?

Pomocí tohoto kontrolního výpočtu můžete zjistit, zda je výška vašeho dítě ve správném rozmezí.

Spočítejte si, jestli Vaše dítě roste správně

Pohlaví dítěte

Výška dítěte:

cm (např. 120)

Výška musí být max 200 cm.

Vyplňte prosím toto políčko!

Datum narození:

např 13. 9. 2013

Vyplňte prosím toto políčko!

Věk musí být do 18 let!

Výška matky:

cm (např. 167)

Výška rodičů musí být min 150 cm.

Výška otce:

cm (např. 180)

Výška rodičů musí být min 150 cm.

Výsledek

Váš výsledek se zobrazí po vyplnění formuláře.

Jsou dvě možnosti zobrazení - s výškou obou rodičů, anebo bez výšky rodičů. V případě nevyplnění výšky rodičů se zobrazí graf s obecnou růstovou křivkou. V případě vyplnění výšky rodičů bude graf a křivka ideálního růstu upravená přímo na míru vašeho dítěte.

Percentilový graf je základem diagnostiky
Proto, aby mohl být růst dětí snadno a správně interpretován, byly v minulosti prováděny rozsáhlé studie dětské populace, jejichž výsledkem bylo sestavení tzv.“ percentilových grafů. Rozmezí normální výšky se v nich nachází mezi 3. a 97. percentilem. Za poruchu růstu je považován stav, kdy se tělesná výška dítěte pro daný věk nachází pod 3. percentilem. Dítě by správně mělo růst po „své“ křivce, jejíž polohu v grafu nalezneme po výpočtu cílové výšky z hodnot výšky obou rodičů (viz vzorec výpočtu). Významné vychýlení od této křivky může být fyziologickou variantou růstu, ale často je prvním příznakem závažné zdravotní poruchy, která by měla být dále vyšetřena.

Výsledek je orientační a v žádném případě nestanovuje nebo vylučuje případnou diagnózu.

Co dělat, když dítě neroste

Máte podezření na malý vzrůst dítěte?

Ověřte si orientačně vývoj výšky dítěte pomocí kalkulátoru růstu
Zeptejte se našeho specialisty v on-line poradně
Navštivte svého pediatra a konzultujte s ním vaše podezření.

Kam se můžete obrátit

Váš pediatr by měl správný růst Vašeho dítěte pravidelně sledovat v rámci preventivních prohlídek, upozornit na případný problém a začít ho včas řešit, tzn. poslat Vaše dítě na sérii vyšetření a stanovit správnou diagnózu.

Pokud víte, že diagnóza souvisí s nedostatkem růstového hormonu, můžete se obrátit na specializovaná pracoviště - Centra pro léčbu růstovým hormonem.

Ptejte se svého lékaře

Nebojte se zeptat svého lékaře na způsoby léčby a jejich výhody.

Zorientujte se v možných příčinách poruchy růstu a možnostech léčby na našem webu nebo v jiných zdrojích.

Připravili jsme pro Vás seznam otázek pro Vašeho lékaře, na které by Vám měl odpovědět. Zorientujete se tak v možnostech léčby potíží Vašeho dítěte.

Na co se zeptat u lékaře:
1. Je výška a hmotnost mého dítěte v normě nebo se výrazně odlišuje od průměru pro české děti stejného věku?
2. Lze z výsledků měření usuzovat na problém s růstem mého dítěte?
3. Jaká je předpokládaná diagnóza mého dítěte?
4. Jak dále postupovat?
5. Co mohu udělat pro zlepšení růstu mého dítěte?
6. Budou potřebná nějaká další vyšetření?
7. Bude nutná nějaká léčba a v čem bude spočívat?