Vše o problematice růstu dětí na jednom místě

Co je růst a co je normální růst?

Než začnete s jakoukoliv diagnózou poruchy růstu Vašeho dítěte, je třeba nejdříve vysvětlit, co je to růst a co je to normální růst.

 

STÁDIA LIDSKÉHO RŮSTU

Dynamika růstu není v každém věku stejná.

Infantní období

0 - 3 roky

První fáze je pokračováním nitroděložního růstu a trvá přibližně do 1,5 roku u dívek a do dvou let věku u chlapců. Zahrnuje tedy růst novorozenců, kojenců a mladších batolat. Podle auxologické terminologie je to tzv. infantní období (auxologie je věda zabývající se lidským růstem).

V prvním roce života chlapci i dívky vyrostou v průměru o 25 cm, během druhého roku pak již „jen“ o 12 cm. Průměrně rostoucí dívky tak dosahují již krátce před druhými narozeninami (a chlapci krátce po nich) celých 50% své příští dospělé výšky! Růst v infantním období značně ovlivňují nejen dědičné dispozice ale především kvalita výživy.

Dětství

3 - 10 roky

Druhou fází růstu člověka je dětství, které začíná po druhém roce života a končí nástupem puberty – to je v současnosti v průměru v 11 letech u dívek a ve 12 letech u chlapců.

Rychlost růstu v dětském období se oproti předešlé fázi významně zpomaluje, přírůstky výšky těla jsou zde 5 až 6 cm za rok. Pro růst v dětství je zcela nezbytně důležitý dostatek růstového hormonu.

Puberta

11 - 18 let

Posledním obdobím lidského růstu je dospívání (tzv. adolescence), které začíná pubertou spojenou s fází velmi zrychleného růstu těla a dosažením pohlavní zralosti. V tomto třetím růstovém období získáváme posledních 15% své konečné dospělé výšky. Vedle výživy a dostatku růstového hormonu jsou v tomto období pro růst chlapců a dívek zcela nezbytné pohlavní hormony.

Dívky vstupují do puberty dříve než chlapci (v současnosti v průměru v 11 letech) a rostou nejvíce v prvních dvou letech dospívání. Jejich vrchol pubertální růstové rychlosti (v průměru ve 12 letech) předchází o jeden rok první menstruaci, při níž zdravé dívky dosahují již 95% své konečné výšky (v průměru ve 13 letech).

Chlapci vstupují do puberty o jeden rok později než dívky, v průměru je to ve 12 letech. Vrcholné růstové rychlosti („spurt“) chlapci dosahují dva roky poté, tedy v průměru ve 14 letech. Chlapci mohou v tomto období vyrůst během jednoho roku až o 15 centimetrů, jejich růst se ukončuje kolem 16 let života.

 

Co růst ovlivňuje

Je mnoho faktorů, které ovlivňují růst, např. dědičné předpoklady ovlivní výšku Vašeho dítěte z 95 %. Pokud máte podezření na menší vzrůst Vašeho potomka, ne vždy se musí jednat o nedostatek růstového hormonu. Tím trpí v současné době pouze 0,25 % dětské populace.

Růst je jedním ze základních ukazatelů správného vývoje dítěte a jeho zpomalování může být prvním signálem nějakého závažného onemocnění (viz dále). Zjištění výšky patří vždy k základnímu pravidelnému vyšetření u dětského lékaře a jeho průběh by měl být sledován po celé dětství a dospívání.

.Pohlaví a genetika

Průměrná výška dnešních mladých mužů v ČR je 180 cm a žen 167 cm.

Od narození až do puberty rostou chlapci a dívky přibližně stejně, v pubertě se průběh růstu odliší.

Porucha růstu.cz
Porucha růstu.cz

Genetika

aneb malí rodiče mít doma basketbalistu nebudou ...

Výšku člověka určuje především jeho růstový dědičný vklad (potenciál) a jeho pohlaví. Průměrný výškový rozdíl mezi muži a ženami v dospělosti je 13 cm. Na základě znalostí o dědičnosti výšky těla lze s 95% pravděpodobností stanovit pásmo cílové výšky dítěte. Přesnou předpověď (predikci) dospělé výšky lze spolehlivě určit jen na specializovaných pediatrických pracovištích, podle tzv. kostního věku.

Pozn:
Kostní věk se zjišťuje ze stavu osifikace kostí. Ten se zjistí na základě rtg snímku ruky. Kostní věk přímo souvisí s hormonálním stavem jedince s neukončeným růstem, proto je přesným ukazatelem biologického věku, který popisuje individuální vyspělost jedince.

.Nemoci a úrazy

Některá závažnější onemocnění nebo úrazy mohou dítěti ubírat energii potřebnou pro růst nebo narušit další růstový vývoj dítěte.

Onemocnění ovlivňující růst

  • zánětlivá onemocnění střev
  • poruchy vstřebávání živin
  • chronická ledvinná nedostatečnost
  • srdeční vady
  • cystická fibróza
  • revmatická onemocnění a mnohé další

Závažné úrazy ovlivňující růst

  • úrazy končetin s poškozením růstové zóny kosti
  • úrazy hlavy s poškozením hypofýzy
děti a porucha růstu

.Vývoj v těhotenství a další faktory

Na růst dítěte má vliv i jeho správný vývoj již během těhotenství a mohou ho ovlivnit i další faktory:

Nitroděložní faktory

V těhotenství probíhá vůbec nejrychlejší růst dítěte. Všechny negativní vlivy působící na plod mohou proto mít značný dopad na jeho vývoj. Může se jednat o příčiny ze strany matky jako některá chronická onemocnění, závažné poruchy výživy, toxické látky (drogy, alkohol, kouření, některé léky) i vícečetné těhotenství. Dalšími příčinami mohou být nesprávná funkce placenty či infekce plodu.

Fyzická a psychická zátěž

Děti by měly mít zajištěn zdravý pohyb formou pravidelného přiměřeného cvičení a pobyt na čerstvém vzduchu. Přílišná tělesná zátěž ve formě vrcholového sportu však může nepříznivě ovlivnit růst dítěte. Pro správný vývoj je rovněž důležitá psychická pohoda dítěte. Permanentní stres může nepříznivě ovlivnit dětský růst.

Hodnotná výživa

Důležitá je pestrá strava bohatá na ovoce a zeleninu, celozrnné potraviny, mléčné výrobky a kvalitní bílkoviny (ryby, drůbež, luštěniny, vejce). Děti by se neměly přejídat, ale ani hladovět.

Kvalita životního prostředí

Rovněž dlouhodobý pobyt dítěte v prostředí znečištěném průmyslovými exhalacemi se může nepříznivě projevit na jeho růstu a vývoji.

Když dítě neroste

Máte podezření na malý vzrůst dítěte? Máte více možností, jak ověřit, že je vše v pořádku.

Navštivte svého pediatra a nezapoměňte se ho zeptat na důležité otázky - seznam otázek

Zeptejte se odborníka v naší online poradně.

Zkontrolujte výšku Vašeho dítěte v kalkulátoru růstu.