Vše o problematice růstu dětí na jednom místě

Co je růstový hormon?

Růstový hormon je důležitou látkou v těle, která stimuluje tělo k růstu. Je produkován podvěskem mozkovým (hypofýzou) a je přirozenou součástí lidského těla.

Důležitým milníkem růstu organismu je puberta. Ovlivnění růstu organismu po ukončení pubertálního vývoje již není možné.

Jak působí růstový hormon

Množství produkovaného hormonu je řízeno nadřazenou částí mozku, hypotalamem.

Růstový hormon stimuluje tělo k růstu. Jde o nejnápadnější projev účinku růstového hormonu, který ovlivňuje celý tělesný vývoj organismu a ve svých důsledcích má klíčový význam i pro rozvoj psychiky a sociální vývoj jedince.

Část účinku růstového hormonu je zprostředkována látkou IGF-I (růstový faktor podobný inzulínu - I), která vzniká v játrech. Hladina IGF-I se nemění během dne, proto jeho hladinu lze vyšetřit kdykoliv a jeho nízká hladina v krvi zvyšuje podezření na nedostatek růstového hormonu.

Po ukončení růstu organismu – uzavření růstových štěrbin pod vlivem pohlavních hormonů – již další růst není možný. Působení růstového hormonu na látkovou přeměnu organismu se však uplatňuje i v dospělosti.

Množství uvolňovaného růstového hormonu se během života mění. Nejvyšší je v období puberty a s věkem klesá. V průběhu dne se nejvíce růstového hormonu uvolňuje v noci v prvních hodinách spánku.

Nejčastější příčiny nedostatku růstového hormonu

  • Vrozené - geneticky podmíněné
  • Poruchy vzniklé při porodu
  • Nádory v oblasti hypofýzy a hypotalamu a jejich léčba
  • Ozařování hlavy
  • Záněty (např. mozku a mozkových blan)
  • Úrazy mozku
  • Jiné určené příčiny
  • Idiopatický deficit růstového hormonu – (příčina je nepoznaná nebo neurčená)

Léčba růstovým hormonem - přehled

Schválené indikce pro léčbů růstovým hormonem
u pediatrických pacientů

JAK PROKÁŽEME NEDOSTATEK RŮSTOVÉHO HORMONU?

K posouzení nedostatečné tvorby růstového hormonu se provádějí tzv. stimulační testy.

V České republice je podobně jako v celé řadě dalších zemí schváleno podávání růstového hormonu těm pacientům, kteří mají tzv. "těžký deficit růstového hormonu" – hladina růstového hormonu v krvi se v průběhu testu nezvýší přes 10 μg/l. Toto stanovení musí být provedeno před zahájením léčby 2 testy, které se provádějí ambulantně nebo během krátkodobé hospitalizace. Nejvíce a nejdéle používaný je test s inzulinem vyvolanou hypoglykémií. Stanovení hladiny IGF-1 v séru má jen orientační hodnotu.